Obezitenin Yol Açtığı Hastalıklar Nelerdir?

1
  • Diyabet-İnsülin Direnci

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen obeziteye bağlı kronik bir hastalık türüdür. Yağ dokularının normal oranlarının üstünde artması, insülin hormonunun direncini kırmasından kaynaklanır. İnsülinin direnci kırılmasından dolayı kandaki şeker, hücrelerin içine alınamadığından kan şekeri yükselir. Tip-2 diyabetin gelişmesinde etkili olan sorundur. Prediyabet (diyabet öncesi) dönemindeki hastalarda insülin direncinin azaltılarak diyabet hastalığının oluşmadan önlenebilmesi açısından çok önemlidir.

  • Hipertansiyon

Hipertansiyon hastalığı, normal kilodaki obezite hastalarında yaklaşık 3 kat daha fazla görülebilir. Hipertansiyonun orataya çıkma sebeplerinden biride yağ dokusundaki artıştır. Vücudun gereğinden fazla insülin üretimi (hiperinsülinemi) ve insülin direnci, damar ve hücre yapılarında bozulmalar meydana getirmesinden kaynaklıdır.

  • Koroner Arter Hastalığı

Obezitelerin karınlarında aşırı dozda yağ birikmesinden ve kalbin üzerine baskı oluşması kalbin çalışma fonksiyonunu olumsuz etkiler. Bundan dolayı obeziteye bağlı olarak gelişen insülin direncinin sonucunda kan şekeri yükselerek damar çeperlerinin şeklinde bozulmalara sebep olabilir. Bu bozulma kardiyovasküler hastalıkların temelini oluşturur. Tüm bunlardan kaynaklı olarak obezite hastalarında kalp ve damar hastalıklarının görülme olasılığı sağlıklı kişilere oranla oldukça yükselir. Obezitenin mümkün olduğunca erken tedavi edilmesi ise bu hastalıkların önlenebilmesi açısından önem taşır.

  • Safra Kesesi Hastalıkları

Genellikle kandaki kolesterol değerleri yüksek olan kişilerde görülür. Safra kesesinde üretilen safra sıvısının içeriğinde de bulunan kolesterolün kandaki değerinin normalin üzerine çıkması safra kalitesinin bozulmasına, bu da safra kesesinde taş oluşumuna neden olur. Bu nedenle safra kesesinde taş ve safra kanallarında tıkanıklık gibi olumsuzluklarla seyreden safra kesesi hastalıkları obezite ile doğrudan ilişkilidir.

Obezitenin risk faktörü olarak değerlendirildiği sağlık sorunlarından bir diğeri de halk dilinde inme olarak da bilinen felç durumudur. Vücudun bir bölümündeki kasların istemli şekilde hareket ettirilmesi yeteneğinin herhangi bir nedenle kaybedilmesi felç olarak adlandırılan durumdur. Obezite hastalarında damarlarda oluşan yapısal bozulmalar ve tansiyon yüksekliği riskinin artması gibi sebeplerle miyokard infarktüsü (kalp krizi) ve beyin kanaması gibi ciddi akut komplikasyonların görülme sıklığı önemli ölçüde yükselir.

  • Uyku Apnesi

Obezite hastalarında damak ve küçük dil bölgesinde sarkma ve büyüme, solunum yollarında darlaşma ve nefes darlığı sıklıkla görülür. Uyku sırasında yatar pozisyonda olan vücutta karın bölgesinin oluşturduğu ağırlıktan kaynaklı olarak solunum yolunda daralma söz konusu olur. Oluşan bu komplikasyonların sonucunda kişide uykudayken belirli bir süre için nefes alıp vermenin durması ile karakterize bir sağlık sorunu olan uyku apnesi ortaya çıkar.

  • Astım

Yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşüren hastalıklardan biri olan astım, obez bireylerde normal kilodaki bireylere oranla çok daha ağır seyreder. Hastalarda astım atakları kilodaki artışa bağlı olarak çok daha sık görülebilir ve hastalığın kontrol altında tutulması zorlaşır. Dolayısıyla obeziteyle bir arada seyreden astım hastalığının tedavisinde başarı oranının yükseltilebilmesi açısından kilo kontrolünün sağlanması önemlidir.

1 yorum
  1. […] Obezitenin Yol Açtığı Hastalıklar Nelerdir? konulu başlığımızdan inceleyebilirsiniz. […]

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.