Obez Çocuklarda Yeme Davranışının Değerlendirilmesi

0

Obez Çocuklarda Yeme Davranışının Değerlendirilmesi

Çocukluk çağı obezitesi özellikle son yıllarda ciddi bir artış göstermiştir. Hatta 21. yüzyılın en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukluk çağında obezitenin ülkemizde görülme sıklığı % 6.5 ile % 15.4 arasında değişmektedir. Obezitenin oluşmasında genetik etkenler, hareketsiz yaşam tarzı ve diyet başlıca nedenler arasında gösterilmektedir. Bu iyi bilinen nedenler dışında çocuklarda obezite gelişmesi sürecinde ebeveynlerin besleme tarzları ve çocukların gösterdikleri yeme davranışı şekilleri de etkin rol oynamaktadır. Anormal yeme tutum ve davranışları, sonraki dönemde ortaya çıkan yeme bozukluklarının en kuvvetli ve güvenilir belirleyicisi olarak kabul edilmektedir.

Çocukların yeme davranış paternlerinin ve yiyecek seçimlerinin yaşamın ilk 2 yılında oluştuğu ve bunların ileri ki yıllarda obezite gelişimi ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Ebeveynlerin besleme tarzı çocukların yeme davranışını yakından ilgilendirir ve yeme davranış şeklini belirleyici önemli faktörlerden biridir. Çocukluk çağında yeme eğitimi verilirken ödül olarak yiyecek verilen çocuklarda sanal bir haz duygusu geliştiği ve duygusal yeme eğiliminde artış olduğu belirtilmektedir. Bu yüzden yeme eğitiminde çocuklarda uygulanan ödüllendirme yöntemi pek de doğru gözükmemektedir. Yine çocukluk çağı obezitesi gelişiminde rol oynayan faktörleri araştıranlar ebeveyn yeme alışkanlıklarının, ebeveynlerin besleme tarzları ve çocukların yeme davranış şekillerinin obezite oluşumunda önemli bir yer teşkil ettiği gösterilmiştir.

Yani anne baba yemeye istekli ve arzulu ise sıklıkla çocukları da öyle olmakta ya da tam tersine anne baba yemeye istekli arzulu değilse çocukları istekli ve arzulu olmayabiliyor. Bu da obez anne ve babaların çocukları da obezitenin daha sık görülmesini açıklayan bir durumdur. Bu bilgiler ışığında hem sağlıklı hem de obezitesi olan çocuklarda yeme davranışlarını tespit etmek önemlidir. Davranışın tespit edilmesi bu çocuklardaki obezitenin engellenmesindeki ilk basamak olarak değerlendirilebilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.