Nistagmus Nedir?

0

Nistagmus nedir? NE SIKLIKLA RASTLANAN BİR HASTALIKTIR ?

Nistagmus gözün titremesidir. Hastalık erişkinlerde durup dururken ortaya çıkmaz. Nistagmus ya doğuştandır ya da çocukluk döneminde ortaya çıkmıştır. Erişkinlerde görülen Nistagmus ise, beyinle ilgili bir takım problemlerin habercisi olabileceği için oldukça önemlidir. Hastaların mutlaka bir Nöroloji uzmanıyla birlikte değerlendirilmesi gerekir. Erişkinlikteki nistagmusun bir diğer sebebi de, kazalardır.

NİSTAGMUS TİPLERİ NELERDİR ?

Hastalarda Nistagmusa bağlı olarak ‘horizontal’ dediğimiz yan titremeler olabileceği gibi, yukarı aşağı, hatta saat yönünde ya da tersine dönme şeklinde titremeler de görülebilir. Bir de her iki göz açıkken olmayıp, tek göz kapatıldığında oluşan titremeler vardır.

NİSTAGMUSA BAĞLI OLARAK ERİŞKİNLERDE NE TÜR BELİRTİLER ORTAYA ÇIKAR ?

Erişkin hastalarda da, nistagmuslu çocuklarla hemen hemen aynı belirtiler rastlanır. Tam odaklanamama, rahat okuyamama gibi problemler olabilir. Nistagmus az görmeye bağlıysa, mutlaka bir gözlük desteği gerekebilir. Hatta görmenin çok düşük olduğu vakalarda teleskopik gözlükler önerilir.

NİSTAGMUSUN ÖNEMİ NEDİR ? HAYATI NASIL ETKİLER ?

Nistagmus aslında bir başka rahatsızlığın belirtisidir. Sadece ‘Konjenital Nistagmus’ kendiliğinden yavaş yavaş azalarak düzelir. Kişide görmeyle ilgili problemlere ya da başka bir soruna neden olmaz. Nistagmusun diğer türlerinde mutlaka altta ya organik ya da gözle ilgili başka bir faktör yatmaktadır.

NİSTAGMUS NASIL TEŞHİS EDİLİR ?

Nistagmusun teşhisi son derece kolaydır. Göz hekimi hastanın gözündeki titremeyi hemen fark eder.

NISTAGMUS’UN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR ?

Erişkinlerdeki nistagmusun tedavisi çocuk çağındaki nistagmusun tedavisinden farklı değildir. Altta yatan sebebe göre farklı tedavi seçeneklerinden faydalanılır. Bazı kişilere uygun gözlüğün verilmesi yeterli olabilir. Eğer kişide yüksek bir kırma kusuru varsa gözlükle sağlanan görme artışı nistagmusu hafifletebilir. Bazı vakaların tedavisinde ise, ameliyata başvurulur. Eğer aşırı yüksek frekanslı bir nistagmus söz konusu ise, nistagmusun yönündeki olan kaslarda zayıflatma yapılır. Kasların hepsine birden zayıflatma prosedürü uygulanacağı için ağır bir ameliyattır. Eğer kişide baş pozisyonu varsa, gözü o tarafa çevirecek şekilde bir kas ayarlaması gerçekleştirilir. Yani hastaya bir kas cerrahisi uygulanır. Görmesi az olan nistagmuslarda işe, tedavide botokstan da faydalanılabilir. Ancak botoks tedavisi geçicidir. Titreme zamanla tekrarlayabilir. Botoks uygulamalarını yaklaşık 6 ayda bir, yeniden yapmak gerekebilir.

ERİŞKİNLERE UYGULANAN NİSTAGMUS AMELİYATI KİMLERE , NASIL YAPILIR ?

Ameliyat, baş pozisyonu olan erişkinlere önerilir. Başını nistagmusun az olduğu pozisyonda tutup, bakmaya çalışan kişilerde nistagmus cerrahisi oldukça etkindir. Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Operasyon sonrası göz kapatılmaz. Nistagmus cerrahisinde frekans azaltıcı ameliyatlarda başarı oranı yüzde 40-50’dir. Baş pozisyonu olan vakalara uygulanan ameliyatlarda bu oran yüzde 70-80’lere çıkmaktadır.

KOMPLİKASYONLAR : Ameliyat sonunda arzu edilen derecede düzelme olmayabilir. Kanama, enfeksiyon, gözün delinmesi gibi ciddi komplikasyonlar görülebilir.

NİSTAGMUS TEDAVİ SONRASINDA TEKRARLAYABİLİR Mİ ?

Evet, böyle bir risk söz konusudur. Bazı vakalarda tedavi sonrasında nistagmusun tekrarlama oranı yüzde 30-40’ı bulabilir. Sağlıklı günler dileğiyle..

Op.Dr.Ahmet Umay NICOSIA – CYPRUS Kaynak: optisyen.info

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.