Çocuklarda Apandisit

0

Çocuklarda Apandisit, Akut apandisit çocukluk çağında acil cerrahi girişim gerektiren hastalıkların başında gelir. Yaşamın ilk 4 yılında çocuklarda akut apandisit görülme sıklığı 10.000’ de 1-6 olarak bildirilmekle birlikte, 4 ile 14 yaş arasında bu oran 19-28’ e yükselmektedir. Erkeklerde kızlara göre daha sık görülür.

Klinik Belirtiler

Apandisitin klasik belirtiler; iştahsızlık, erken dönemde göbek çevresinde başlayıp zamanla karnın sağ alt kısmına doğru yönelen karın ağrısı, hareket ile artan karın ağrısı, kusma, ateş, karın sağ alt kısmında sertleşme, yürürken sağa doğru eğilerek yürümek.

Yenidoğan döneminde (0-30 gün) apandiksin şekli daha çok huniye benzediğinden ve bebeklerin sıvı gıda almalarından dolayı apandisit nadir görülür. Bu dönemde bebeklerde kusma, karında şişlik ve beslenmede isteksizlik belirtilerin başında gelmektedir. Belirtilerin spesifik olmaması ve bu dönem görülen diğer hastalıklılarla benzer belirtiler olması tanı koymada zorlanmaya neden olmaktadır. Dolayısıyla mortalite (ölüm) oranları yüksektir.

Okul öncesi dönem (1-5 yaş) çocuklarında apandisit sık görülmez. Ateş ve yaygın karın ağrısı, yürümek ve hareket etmede isteksizlik belli başlı belirtilerdir. Ateş, kusma, karın ağrısı ve bu yaş grubunda sıkça görülen ishal apandisit tanısı koymayı geciktirmekte ve apandisitin perfore (patlamış) olmasına neden olmaktadır.

Okul çağı çocuklarda (5-12 yaş) apandisit sık görülmektedir. Kusma ve karın ağrısı (tipik olarak göbek çevresinde başlayıp sağ alt bölgeye doğru kayar) görülen belirtiledr. Bu yaş grubu muayeneye müsaade ettikleri için tanı koymak nispeten daha kolaydır. Ama yinede kabızlık, idrar yolu enfeksiyonu, ishale neden olan gastroenteritler kafa karışıklığına yol açabilir.

Adölesanlarda klinik özellikler yetişkinlerle aynıdır. Karın ağrısı, ateş ve iştahsızlık belli başlı belirtilerdir. Karın ağrısı göbek çevresinde başlayıp sağ alt bölgeye doğru yer değiştirir, bu bölgeye uyan kas grupları sertleşir ve bu bölgeye dokunulmasını istemezler.

Apandisitin belirtileri tipiktir ama yine de birçok hastalık apandisit ile karıştırılabilir. Bu hastalıların bir kısmı cerrahi girişim gerektirirken bir kısmı da dahili hastalıklardır.

Karın ağrısı nedeni net olarak ortaya konmadan çocuklara ağrı kesici vermek tanı koymayı geciktirebilmektedir.

Tedavi

Cerrahi olarak iltihaplı olan apandiks çıkarılır. Açık cerrahi veya laparoskopik yöntemle apandektomi yapılır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.