ALZHEİMER NEDİR?

1

Alzheimer Nedir?, (Alzaymır) 65 yaşın üzerinde görülen, bunama ile seyreden ve beynin bir çok fonksiyonunu kaybettiği bir hastalıktır. Özellikle hafıza kaybı ön plandadır. Beyin dokusunda ise anormal derecede protein depolanması ile karakterizedir.

Ancak sadece hafıza kaybı Alzheimer hastalığı teşhisi için yeterli değildir. Beynin bazı becerilerini de kaybetmesi gerekmektedir.

1 Konuşma bozukluğu
2 Anlama bozukluğu
3 Tanıma bozukluğu
4 Beceri kaybı
5 Bilişsel fonksiyonlarda kayıp
6 Karar vermede güçlük
7 Aritmetik işlemlerde güçlük
8 Kişilik bozuklukları ile beraber görülmesi halinde Alzheimer hastalığından bahsedilebilir.

Sadece bunama yani tıbbi ismiyle demans yaşlılarda bir çok nedene bağlı olarak gelişebilir. Özellikle çok eski hatıralarını dünmüş gibi hatırlayan ama, bir kaç saat önce gördüğü birini hatırlayamayan yaşlılık bunamaları Alzheimer (Alzaymır) değildir.

ALZHEİMER TEDAVİSİ

Tedavi öncelikli olarak hasta yakınlarının hastalık hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi ile başlar. Çünkü, Alzheimer hastaları çevresindeki aile bireylerine bağımlıdırlar ve tedavileri tamamen aile bireylerine bağlıdır. Bu nedenle yakın çevrenin eğitimi çok önemlidir.

Tedavinin bir diğer ayağı, DESTEK TEDAVİSİDİR. Alzheimer sadece hafıza kaybı demek değildir. Hastaların hırçınlık, depresyon, halüsinasyonlar gibi bir takım psikiyatrik rahatsızlıkları da mevcuttur. Bunlar ve bunlar gibi hafıza kaybının yanı sıra ortaya çıkan bazı belirtilerle de mücadele etmek tedavinin bir parçasıdır

KLASİK TIBBİ TEDAVİ : Alzheimer hastalığının kesin tedavisi yoktur. Kullanılan tüm ilaçlar hastalık belirtilerini mümkün olduğu kadar azaltmaya ve ilerlemesini durdurmaya yöneliktir.

TAMAMLAYICI TIBBİ TEDAVİLER : Alzheimer hastalığında bir taraftan klasik tıbbi ilaçlar kullanılırken diğer taraftan tamamlayıcı tıbbi tedavilerin kullanılması hastalık belirtilerinin daha fazla kontrol altına alınmasını ve hastanın daha enerjik, daha sağlıklı bir duruma gelmesini sağlar. Öncelikli olarak tıbbi sülük tedavisi + Medikal ozon tedavisi + Manyetik alan tedavisi ve hacamat uygulamaları kullanılmaktadır. Tedavi programına tamamlayıcı tıbbi tedavilerin eklenmesi halinde hastalarda belirgin iyileşmeler gözlenmektedir.

ÖZEL DİYET UYGULAMASI: Alzheimer hastalarının bağırsak sisteminde sorunlar olmaktadır. Bozulan barsak florası nedeniyle sindirim tam olarak yapılamamakta ve özellikle buğdayın tam sindirilmemiş formu olan GLUTENOMORFİN ve sütün sindirilmemiş formu KAZEİNOMORFİN bozulan barsak cidarından kana sızmakta ve direkt olarak beyine ulaşmaktadır. Bu iki morfin türevi sindirilmemiş gıdalar Alzheimer’in ilerlemesini desteklemektedirler. Bu nedenle hastalara mutlaka özel bir diyet uygulaması yaptırmalıdır. Ayrıca tedavinin bir parçası olarak bağırsak sisteminin düzeltilmesi ve bozulan bağırsak florasının iyileştirilmesi için özel diyet uygulamaları önerilmekte. Ayrıca her Alzheimer hastasına mutlaka GIDA İNTOLERANS TESTİ uygulaması yapılmakta. Bu sayede herhangi bir gıdaya karşı alerjisi olup olmadığı tespit edilmekte ve şayet varsa bu gıdalar günlük diyet listesinden çıkarılmaktadır.

1 yorum
  1. […] rahatsızlık duyar ve bir çare arayışı içindedir, oysa artık bunamış bir Alzheimer hastası artık söz konusu durumundan rahatsız değildir; sadece çevresindekiler ve onu sevenler […]

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.