Acil sağlık hizmetin temel hedefleri

0

Acil sağlık yaralanma veya sistemik hastalıklar sonrası oluşan hasarı minimuma indirmek ve hasta durumunun daha kötüleşmesine engel olmak için yapılan tıbbı müdahale sağlamaktır. Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmış tıbbi müdahaleler ile hayat kurtarmak, hastanın bir sağlık kurumuna naklini sağlamaktır.

Acil sağlık hizmetleri

Acil sağlık hizmetleri; “herhangi bir acil hastalık ya da kaza sonrası ortaya çıkan ve zaman kaybetmeksizin müdahale gerektiren durumlarda, hasta ya da yaralının yaşamının ve yaşam kalitesinin korunması için yapılması gereken tıbbi müdahalelerdir.

İlk ve Acil Yardım Programı

Acil sağlık hizmetinde, hastalık ya da yaralanma durumunun çeşidine ya da hastanın yaş, cinsiyet veya milliyet farklılığına göre hizmet farklılığı oluşmaz. Hatta acil sağlık hizmetleri önemli bir kamu hizmeti olarak değerlendirilmekle birlikte hizmeti hak etmek için vatandaş olmakta gerekmez.

Hizmetin ön koşulu, hizmeti talep eden bireyin bir “acil durum” içerisinde olmasıdır.

Acil durum

“Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun’da acil durum, “toplumun tamamının veya belli kesimin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hali olarak tanımlanmaktadır (5902 sayılı Kanun)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.